Філія кафедри НУ «Львівська Політехніка»


НВП «КАРАТ» плідно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами Львівщини у підготовці наукових та інженерних кадрів у галузі мікро- та наноелектроніки.

 

На підприємстві функціонує філія кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

 

Наукова робота кафедри ведеться у наступних напрямках: напівпровідникова мікроелектроніка, фізика твердого тіла і твердотільних прикладних структур.

 

Кафедра здійснює дослідження кристалів та тонких плівок складних оксидів з метою удосконалення їх властивостей, пошуку нових застосувань у пристроях електронної техніки, провадить комплексну оптимізацію активних середовищ та перетворювальних пристроїв на їх основі для квантової, магніто- та оптоелектроніки і перетворювачів фізичних величин, вивчає фізико-хімічні процеси синтезу та контрольованої модифікації властивостей матеріалів функціональної, мікро- та наноелектроніки.

 

Велику увагу кафедра приділяє студентській науково-дослідній роботі. Студенти старших курсів активно займаються у наукових лабораторіях кафедри та НВП «Карат», беруть участь у державних та міжнародних науково-технічних конференціях.

 

Науковці НВП «Карат» викладають студентам та аспірантам теоретичні курси із спеціальних дисциплін, проводять з ними лабораторні заняття, є керівниками дипломних та дисертаційних робіт. Доктор технічних наук, генеральний директор НВП «Карат» М.М. Ваків є професором кафедри.

 

За минулі роки кафедрою виховано кілька сотень спеціалістів, значна частина яких пов’язала свою долю з НВП «Карат». Завдяки плідній співпраці з національним університетом виросли і наукові кадри підприємства – сьогодні на НВП «Карат» працює 4 доктори та 7 кандидатів наук.

 

Філія кафедри напівпровідникової електроніки НУ «Львівська політехніка» успішно співпрацює із зарубіжними науковими центрами Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії, Японії, Китаю, Швейцарії, Росії, Великобританії в рамках програм співробітництва за міждержавними угодами про науково-технічну співпрацю. Співробітниками кафедри за участі науковців НВП «Карат» виконано кілька десятків науково-дослідних проектів, у тому числі більше десяти міжнародних.

 версія для друку