Функціональна кераміка

НВП «Карат» запропонував принципово новий підхід до відбору перспективних керамічних матеріалів з негативним температурним коефіцієнтом опору для терморезисторів струмового захисту на основі змішаних манганітів перехідних металів в чотирикомпонентній системі оксидів Cu-Ni-Mn-Co.

 

В якості вихідних структурних елементів для технологічного синтезу кераміки використовуються не тільки прості оксиди 3d-металів, але й стехіометричні кубічні шпінелі MnCo2O4, NiMn2Oі CuMn2O4.


Змішана кераміка (Mn,Cu,Ni,Co)3O4 з унікальними електрофізичними властивостями інтенсивно досліджується провідними світовими фірмами з метою створення високоефективних компонентів сучасної електроніки – температурних сенсорів, обмежувачів пускових струмів, ін.

 

Сьогодні у НВП «Карат» досліджується алюмомагнієва кераміка  MgAl2O4 з метою виявлення нових можливостей її перспективного застосування в електроніці нового покоління. Порівняно з іншими видами керамічних матеріалів, вона володіє вищою механічною міцністю та хімічною стійкістю до паразитних контамінаторів (пилу, диму, бруду, парів алкоголю, органічних гідрокарбонатів, монооксиду вуглецю, водню, сірководню, розчинників тощо).



версія для друку