Функціональна кераміка

НВП «Карат» запропонував принципово новий підхід до відбору перспективних керамічних матеріалів з негативним температурним коефіцієнтом опору для терморезисторів струмового захисту на основі змішаних манганітів перехідних металів в чотирикомпонентній системі оксидів Cu-Ni-Mn-Co.

 

В якості вихідних структурних елементів для технологічного синтезу кераміки використовуються не тільки прості оксиди 3d-металів, але й стехіометричні кубічні шпінелі MnCo2O4, NiMn2Oі CuMn2O4.


Змішана кераміка (Mn,Cu,Ni,Co)3O4 з унікальними електрофізичними властивостями інтенсивно досліджується провідними світовими фірмами з метою створення високоефективних компонентів сучасної електроніки – температурних сенсорів, обмежувачів пускових струмів, ін.

 

Сьогодні у НВП «Карат» досліджується алюмомагнієва кераміка  MgAl2O4 з метою виявлення нових можливостей її перспективного застосування в електроніці нового покоління. Порівняно з іншими видами керамічних матеріалів, вона володіє вищою механічною міцністю та хімічною стійкістю до паразитних контамінаторів (пилу, диму, бруду, парів алкоголю, органічних гідрокарбонатів, монооксиду вуглецю, водню, сірководню, розчинників тощо).версія для друку