Магнітоелектроніка

Розвиваючи матеріалознавчий напрям твердотільної електроніки – магнітоелектроніку, НВП «Карат», спираючись на багаторічний досвід, розробив низку технологій отримання епітаксійних структур на основі рідкісноземельних залізних гранатів (РЗЗГ) методом рідинно-фазної епітаксії (РФЕ).

 

На підприємстві розроблено:

- епітаксійні плівки на основі залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) з гранично низькими електромагнітними втратами для НВЧ пристроїв, що використовують явище розповсюдження магнітостатичних хвиль (МСХ);

- монокристалічні плівки складнозаміщених РЗЗГ для спінтроніки, сенсорики та пристроїв зберігання і обробки інформації;

- епітаксійні плівки вісмут-заміщених рідкісноземельних ферогранатів для пристроїв приладної магнітооптики та оптоелектроніки (візуалізаторів електромагнітних полів, оптичних модуляторів, дефлекторів, керованих транспарантів, циркуляторів тощо). 

 

Епітаксійні структури складнозаміщених ферогранатів та активні елементи магнітоелектронних пристроїв на їх основі 

Датчики Холла на основі епітаксійних структур арсеніду галію версія для друку