Акусто- та оптоелектроніка

Науковцями і фахівцями НВП «Карат» розроблено і виготовляється низка матеріалів в особливо чистому, бездефектному і легованому кристалічному стані для акусто- і оптоелектроніки з наперед заданими фізичними властивостями для різних сфер застосування:

- монокристали ніобату літію для електро- та акустооптичних модуляторів та дефлекторів світла;

- монокристали ніобату і танталату літію для фільтрів на поверхневих акустичних хвилях;

- монокристали перовскитів та гранатів, леговані рідкісноземельними елементами, для активних елементів лазерів;

- монокристали та плівки алюмоітрієвого гранату для твердотільних сцинтиляторів;

- монокристали вольфраматів та молібдатів для детекторів іонізуючого випромінювання;

- гетероструктури сполук A3B (GaAs-AlGaAs, InP-InGaAsP) для напівпровідникових лазерів та детекторів видимого та ІЧ випромінювання;

- монокристали NdGaO3 та тетрагональні кристали ABXO4 для пристроїв кріоелектроніки. 

 

Заготовки активних елементів для електрооптичних затворів та лазерів 

Епітаксійні структури арсеніду галію 

 

 

 

 

 

 

Монокристал вольфрамату кальцію 

Монокристали гадоліній галієвого гранату 

 

 

 

 

 

 

Монокристали вольфрамату кадмію 

 
версія для друку