Основним напрямком діяльності Науково-виробничого підприємства «Електрон-Карат» є проведення наукових досліджень, розробка технологій одержання новітніх матеріалів для потреб мікро- та радіоелектроніки та їх впровадження у промислове виробництво.

 

НВП «Електрон-Карат» засновано у 1972 році і довший час було відоме як Львівський науково-дослідний інститут матеріалів – провідна організація Міністерства радіопромисловості колишнього СРСР у галузі радіоелектронного матеріалознавства. Згодом НДІ матеріалів перетворився у науково-виробниче об’єднання «Карат», а з часу заснування акціонерного товариства «Концерн-Електрон» підприємство ввійшло до його складу.

 

Сьогодні НВП «Електрон-Карат» – дочірнє підприємство концерну «Електрон» є провідною науковою установою держави з питань науково-технічного забезпечення за напрямком «Матеріали електронної техніки» та внесено до Державного реєстру наукових установ України. Підприємство є розробником та координатором виконання державних, міжгалузевих і галузевих програм у галузі радіоелектронного матеріалознавства за проектами Державного фонду фундаментальних досліджень.


НВП «Електрон-Карат» володіє сучасною дослідницькою, технологічною та виробничою базою – тут створено унікальний лабораторно-виробничий комплекс вирощування монокристалічних сполук складних оксидів, що не має аналогів на теренах СНД і є науковим об’єктом національного надбання України.

 

На підприємстві організовано перше і єдине в Україні нановиробництво світового рівня з виготовлення тонкоплівкових гетероепітаксійних структур з нанорозмірними активними шарами для потреб твердотільної електроніки.

 

Зусиллями науковців та інженерів НВП «Електрон-Карат» розробляються сучасні матеріали для мікроелектроніки, магнітоелектроніки, акусто- та оптоелектроніки, лінійної та нелінійної оптики, магнітооптики, квантової електроніки, сенсорики, кріоелектроніки, електрокераміки, оптоелектронних пристроїв тощо.

 

Визнанням досягнень НВП «Електрон-Карат» у технологіях вирощування монокристалів складних оксидів стала його участь у грандіозному міжнародному проекті Європейського Центру ядерних досліджень (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) у Швейцарії – створення Великого адронного колайдера, для якого підприємство виготовило монокристалічні матеріали детекторів електромагнітного випромінювання.

 

На НВП «Електрон-Карат»працює 4 доктори та 7 кандидатів наук, функціонують науково-фундаментальні школи, які визнані далеко за межами України. При підприємстві створено філію кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка». На міжнародних конференціях і симпозіумах науковці «Електрон-Карат» представляють нашу країну, презентуючи сучасну наукову думку та науковий пошук у матеріалознавстві. НВП «Електрон-Карат» є одним із засновників ЗАТ «Науково виробничий концерн «Наука», метою діяльності якого є реалізація науково-технічного потенціалу матеріалознавчих підприємств України у галузі високих і критичних технологій.

 

НВП «Електрон-Карат» тривалий час співпрацює з науковими установами і виробничими фірмами Китаю, Росії, США, Німеччини, Франції, Кореї, Польщі, Болгарії, Швейцарії тощо.

 

Запрошуємо Вас на НВП «Електрон-Карат»!