Унікальний комплекс НВП «Карат» для вирощування монокристалічних сполук складних оксидів та дослідження їх фізико-хімічних властивостей внесено до переліку об’єктів, що становлять національне надбання України (розпорядження Кабінету Міністрів України № 73-р від 11.02.2004 р.).

 

Основу комплексу складають спеціально спроектовані за технічними завданнями НВП «Карат» та виготовлені провідними фірмами Франції «Physitherm» та «LAS» установки вирощування об’ємних монокристалів і монокристалічних плівок у складі:

- вісім автоматизованих установок типу «Galaxie Mark III» виробництва фірми Physitherm, призначені для вирощування крупногабаритних кристалів сполук тугоплавких складних оксидів за методом Чохральського. В установках за температури плавлення до 2000оС у контрольованій атмосфері вирощуються об’ємні монокристали масою до 40 кг і діаметром до 110 мм;

- комплексний функціональний модуль типу «Garnet-3» виробництва фірми LAS, призначений для вирощування монокристалічних плівок методом рідинно-фазної епітаксії рідкісноземельних оксидних сполук. Це обладнання забезпечує отримання бездефектних плівок на підкладках діаметром до 100 мм і товщиною монокристалічного шару до 700 мкм.

 

Технологічні процеси на згаданих вище установках виконуються в автоматичному режимі під керуванням персональних комп’ютерів.

 

Головною ідейною лінією створення комплексу є проведення всебічних досліджень, розробка фізико-хімічних основ кристалізації сполук складних оксидів та створення на базі отриманих фундаментальних знань нових технологічних процесів одержання монокристалічних функціональних матеріалів із заданим набором параметрів.

 

Комплекс забезпечений необхідними автономними системами постачання енергоносіїв та технологічним мікрокліматом – т.з. «чистою кімнатою» класу «100».

 

Обладнання, яке входить до складу комплексу, є унікальним і за своїми технічними характеристиками не має аналогів в Україні, СНД та знаходиться на рівні кращих світових зразків.

 

Наявність комплексу забезпечує Україні можливість проведення фундаментальних досліджень та прикладних розробок зі створення технологічних процесів одержання нових монокристалічних матеріалів для квантової електроніки, оптоелектроніки, акусто- і електрооптики, інтегральної оптики, фотоніки, акусто- і магнітоелектроніки, функціональної сенсорики, біоелектроніки на світовому рівні, що відкрило шлях нашій країні на міжнародний ринок нових високотехнологічних продуктів.